Niemedyczne forum zdrowia

RODZICE, DZIECI, RODZINA => Szczepienia => Wątek zaczęty przez: Bart-ender 03-09-2013, 20:41Tytuł: Gotowe formularze
Wiadomość wysłana przez: Bart-ender 03-09-2013, 20:41
Formularz dotyczący szczepień opracowany przez Wojciecha Cejrowskiego
http://kefir2010.wordpress.com/2013/09/03/chcesz-zaszczepic-moje-dziecko-nie-ma-sprawy-prosze-tylko-podpisac-ten-formularz/

Proszę w tym wątku zamieszczać gotowe formularze. //Kamil


Tytuł: Odp: Gotowe formularze
Wiadomość wysłana przez: Yasmine 04-09-2013, 20:48
Kochani przed chwilą znalazłam rewelacyjny formularz, który pan Wojtek Cejrowski udostępnił na FB. Zacytuję w całości, może ktoś skorzysta :).

"Chce pan zaszczepić moje dziecko? Nie ma sprawy, proszę tylko podpisać ten formularz

Formularz ten można łatwo zmodyfikować pod kątem przedstawienia go pracodawcy, władzom szkoły, czy też każdej innej osobie, próbującej zmusić do szczepienia niechętne temu ofiary

Poniższy formularz powstał na bazie formularza sporządzonego przez Kena Andersona.

Lekarska gwarancja bezpieczeństwa szczepień
Ja, niżej podpisany/a doktor medycyny (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………
Uprawniony do praktykowania medycyny w …………………….
Numer prawa do wykonywania zawodu ——————————–
Rodzaj i stopień specjalizacji ………………………………………
niniejszym oświadczam, że posiadam dobrą znajomość zarówno wszelkiego ryzyka, jak i korzyści płynących z leków, jakie przepisuję i aplikuję moim pacjentom.
W przypadku (imię i nazwisko pacjenta) …………………………., lat …………., którego zbadałem, uważam, że istnieją pewne czynniki ryzyka, uzasadniające szczepienia, które niniejszym zalecam:
Czynnik ryzyka ________________________________________
Szczepienie ___________________________________________
Czynnik ryzyka ________________________________________
Szczepienie ___________________________________________
Czynnik ryzyka ________________________________________
Szczepienie ___________________________________________
Będąc świadomy/a, że szczepionki mogą zawierać następujące substancje chemiczne i biologiczne:
* wodorotlenek glinu
* fosforan glinu
* siarczan amonu
* amforecytyna B
* tkanki zwierzęce: mózgu królika, embrionów kurzych, nerek psich i/lub małpich, krew świńska, krew końska,
* białka jaj kurzych i kaczych
* surowicza albumina wołowa
* płodowa surowica cielęca
* hydrolizat kazeiny z trzustki wieprzowej
* pozostałości białek MRC5
* linia komórkowa VERO, z tkanki nabłonkowej nerek małpy
* krwinki czerwone z krwi owczej
* beta-propiolakton
* formaldehyd
* formalina
* żelatyna
* hydrolizowana żelatyna
* glicerol
* ludzkie komórki diploidalne pochodzące z abortowanych płodów
* tiomersal/metriolat
* glutaminian monosodowy (MSG)
* neomycyna
* siarczan neomycyny
* czerwień fenolowa
* 2-Fenoksyetanol
* dwufosforan potasu
* monofosforan potasu
* polimyksyna B
* polisorbat 20
* polisorbat 80
* sorbitol
* fosforan tributylu
niniejszym deklaruję, że wyżej wymienione substancje, po podaniu ich pacjentowi drogą iniekcji, nie stanowią żadnego zagrożenia dla jego zdrowia i życia.
Oświadczam też, że zapoznałem/łam się z badaniami przeciwnymi, np. o tym, że tiomersal (związek zawierający rtęć), może wywoływać poważne uszkodzenia neurologiczne oraz immunologiczne, i stwierdzam, że raporty te nie są wiarygodne.
Wiem, że niektóre szczepionki okazały się być zanieczyszczone wirusem SV40, który jest przez niektórych badaczy wiązany przyczynowo z występowaniem chłoniaka nieziarniczego i międzybłoniaków u ludzi jak również u zwierząt doświadczalnych. Niniejszym gwarantuję, że szczepionki, których używam w mojej praktyce, nie zawierają SV40 ani innych żywych wirusów.
Gwarantuję też, że szczepionki, które rekomenduję pacjentowi (imię i nazwisko) …………………………………………, nie zawierają żadnych tkanek/komórek abortowanych płodów ludzkich.
Celem zabezpieczenia zdrowia mojego pacjenta, podjąłem/podjęłam odpowiednie kroki, aby zagwarantować, że szczepionki, których używam, nie zawierają żadnych szkodliwych dla zdrowia substancji.
Podjęte starania: ________________________________________________________________________________________________________________

Osobiście przestudiowałem/łam raporty zawarte w bazie danych niepożądanych odczynów poszczepiennych VAERS i oświadczam, że zgodnie z moją zawodową opinią, podanie zalecanych przeze mnie szczepionek dzieciom w wieku poniżej 5 roku życia jest bezpieczne.
Miejscowość, data ……………………………………………
Podpis lekarza …………………………………………………"

Jeśli ktoś posiada konto na FB, podaję żródło:
https://www.facebook.com/Wojciech.Cejrowski/posts/613327708712125


Tytuł: Odp: Gotowe formularze
Wiadomość wysłana przez: Zosia_ 04-09-2013, 21:17
Yasmine, najpierw czytamy, potem piszemy ;). Zobacz post nad Twoim.


Tytuł: Odp: Gotowe formularze
Wiadomość wysłana przez: Yasmine 04-09-2013, 21:35
Zosiu, na pewno skorzystam z Twojej rady.

Stworzyłam nowy wątek ponieważ uważam, że dobrze byłoby, aby taki osobny wątek gotowych formularzy istniał.
"Znów te szczepienia", to bardzo rozległy wątek, już ma 92 strony.

Nie zawsze ktoś ma czas lub siły, lub wiedzę czy zdolności humanistyczne, żeby samemu stworzyć takie pismo, a w tym wątku poruszanych jest mnóstwo innych spraw związanych ze szczepieniami.
Wydaje mi się, że tytuł wątku, który założyłam byłby bardzo czytelny dla poszukujących właśnie takich informacji. Z czasem inni mogliby dokładać takie "gotowce", i dzielić się informacjami jaki odnieśli skutek wykorzystując je w praktyce.

Dobry pomysł. Posty wydzielone, a wątek przyklejony. //Kamil


Tytuł: Odp: Gotowe formularze
Wiadomość wysłana przez: Lenka 02-12-2013, 10:21
To była na kartce napisana odmowa szczepienia obecnego i przyszłych z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych. To były dwa zdania i podpisane przez nas.  Pewnie to przyspieszy akcję Sanepidu.
Jeśli ktoś ma jakieś uwagi do pisma poniżej, niech napisze.
Czekamy na nich i mamy przygotowaną taką odpowiedź:


O Ś W I A D C Z E N I E

Jako rodzic .................. ur............r. oświadczam iż ze względu na odpowiedzialność za zdrowie i życie, nie wyrażam zgody na poddawanie mojej córki obowiązkowym szczepieniom ochronnym w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych.

UZASADNIENIE

W  obowiązującym ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz. U. Nr 254, poz. 1711),
wydanym na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 234, poz. 1570 z póź.zm.)
czytamy:
§ 1.Rozporządzenie określa:
1)rodzaje niepożądanych odczynów poszczepiennych i kryteria ich rozpoznawania na potrzeby nadzoru epidemiologicznego;
2)sposób zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych;
3) wzory formularzy zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych;
4) sposób prowadzenia rejestru zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych, udostępniania danych nim objętych oraz okres ich przechowywania.
§ 2. Rodzaje niepożądanych odczynów poszczepiennych i kryteria ich rozpoznawania na potrzeby nadzoru epidemiologicznego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Załącznik nr 1  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. (Nr 254, poz. 1711)

Rodzaje i kryteria rozpoznawania kryteria rozpoznawania niepożądanych odczynów
poszczepiennych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego*
* Jeśli nie podano inaczej i z wyjątkiem odczynów po szczepieniu BCG, za związane czasowo ze szczepieniem uznaje się zaburzenia stanu zdrowia, które wystąpiły w okresie 4 tygodni po podaniu szczepionki. Mogą one być wynikiem:
1) indywidualnej reakcji organizmu człowieka szczepionego na podanie szczepionki;
2) błędu wykonania szczepionki lub błędu podania szczepionki;
3) zjawisk od szczepienia niezależnych, a tylko przypadkowo pojawiających się po szczepieniu.


I.  Ogólne rodzaje i kryteria niepożądanych odczynów poszczepiennych na potrzeby nadzoru
epidemiologicznego

1. Jako ciężki niepożądany odczyn poszczepienny kwalifikuje się niepożądany odczyn
poszczepienny, który zagraża życiu i może:
1)  wymagać hospitalizacji w celu ratowania zdrowia;
2)  prowadzić do trwałego ubytku sprawności fizycznej lub umysłowej;
3)  kończyć się śmiercią.

2. Jako poważny niepożądany odczyn poszczepienny kwalifikuje się niepożądany odczyn
poszczepienny, który charakteryzuje się dużym nasileniem objawów w postaci znacznego obrzęku kończyny, silnego jej zaczerwienienia, wysokiej gorączki, ale:
1)  nie wymaga zwykle hospitalizacji w celu ratowania zdrowia;
2)  nie prowadzi do trwałego uszczerbku dla zdrowia;
3)  nie stanowi zagrożenia dla życia.

3. Jako  łagodny niepożądany odczyn poszczepienny kwalifikuje się niepożądany odczyn
poszczepienny, który nie ma szczególnie dużego nasilenia, a charakteryzuje się występowaniem:  
1)  miejscowego obrzęku kończyny;  
2)  silnego miejscowego zaczerwienienia;
3)  gorączki.

II. Szczegółowe rodzaje i kryteria niepożądanych odczynów poszczepiennych na potrzeby nadzoru
epidemiologicznego
1) odczyny miejscowe, w tym odczyny miejscowe po szczepieniu BCG:
a) obrzęk,
b) powiększenie węzłów chłonnych,
c) ropień w miejscu wstrzyknięcia;

2) niepożądane odczyny poszczepienne ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN):
a) encefalopatia,
b) drgawki gorączkowe,
c) drgawki niegorączkowe,
d) porażenie wiotkie wywołane wirusem szczepionkowym,
e) zapalenie mózgu,
f) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
g) zespół Guillaina-Barrégo;

3) inne niepożądane odczyny poszczepienne:
a) bóle stawowe,
b) epizod hipotensyjno-hiporeaktywny,
c) gorączka powyżej 39°C,
d) małopłytkowość,
e) nieutulony ciągły płacz,
f) posocznica, w tym wstrząs septyczny,
g) reakcja anafilaktyczna,
h) reakcje alergiczne,
i) uogólnione zakażenie BCG,
j) wstrząs anafilaktyczny,
k) zapalenie jąder,
l) zapalenie ślinianek,
m) porażenie splotu barkowego,
n) inne poważne odczyny występujące do 4 tygodni po szczepieniu.

Na podjęcie tej decyzji wpłynął też tragiczny przypadek śmierci, po zaszczepieniu przeciwko błonicy-tężcowi 18-letniegoTomasza Gaickiego ze Strzegowa spod Kalisza, którego historia była opisana w tygodniku „Życie Kalisza” z dn. 18.04.2012r., która   dodatkowo była przedstawiona w programie telewizyjnym „Sprawa dla reportera” w dn. 18.04.2013r.

Dodatkowo mój sprzeciw ma odzwierciedlenie w fakcie, że niektóre ze szczepionek ma nieetyczne pochodzenie – są produkowane z komórek pochodzących z aborcji. Fakty te kłócą się z moimi przekonaniami religijnymi.

W świetle przytoczonych argumentów oraz mając świadomość że nie ma możliwości sczepienia bezpiecznymi w 100% szczepionkami, wolnymi od działań niepożądanych, nie mogę stwierdzić czy szczepienie będzie bezpieczne dla zdrowia i życia mojego dziecka.

 Dlatego też, powołując się na artykuły konstytucji, która stanowi najwyższą ustawę prawną oraz na Kartę Praw Pacjenta, odmawiam szczepienia mojej córki.


Artykuły konstytucji mówią wprost:
Art. 38: "Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia".
Art. 39: "nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez wyrażenia dobrowolnej zgody".
Art. 68: "Każdy ma prawo do ochrony zdrowia".

Karta Praw Pacjenta:
II. Prawa pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej, o których stanowi ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 1991 r. Pacjent ma prawo do:
4. "Wyrażenia zgody lub odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji".

Także wedle ustawy o chorobach zakaźnych, naszej konstytucji oraz praw UE, nikt nie może stosować wobec osób zdrowych przymusu medycznego, więc nie można nikogo zmusić do szczepienia ani ukarać za odmowę szczepienia siebie lub swojego dziecka.


Powyższe pismo sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.


Tytuł: Odp: Gotowe formularze
Wiadomość wysłana przez: Domi5 02-12-2013, 21:50
Dzięki, pismo idealnie wyjaśnia wszystko i tylko mieć nadzieję, że sanepid odpuści...


Tytuł: Odp: Gotowe formularze
Wiadomość wysłana przez: Mistrz 15-08-2015, 05:05
Przydatne pytania do lekarza, który ma nieprzeparta ochotę zaszczepić dziecko: http://www.monitor-polski.pl/zapytaj-lekarza-zanim-pozwolisz-zaszczepic-dziecko-lista-pytan/

Można ściągnąć w pedeefie i dać do podpisania gorliwemu lekarzowi. Oczywiście na postrach.


Tytuł: Odp: Gotowe formularze
Wiadomość wysłana przez: Lenka 15-08-2015, 09:37
1.  Lekarz może się przestraszyć, że będzie ciągany po sądach podpisując ten formularz i biorąc na siebie odpowiedzialność w razie wystąpienia powikłań i sobie odpuści szczepienie.

2.  Może się wkurzyć i zacznie straszyć sanepidem, karami i gadaniem, jakimi to złymi jesteśmy rodzicami.  :)