Niemedyczne forum zdrowia
24-06-2024, 06:49 *
Witamy, Gość. Zaloguj się, lub zarejestruj proszę.
Czy dotarł od Ciebie email aktywacyjny?

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Aktualności: Wesprzyj Fundację Biosłone --> kliknij
 
   Strona główna   Pomoc Regulamin Szukaj Zaloguj się Rejestracja  
RegulaminWprowadzenie


 1. Forum BIOSŁONE nie jest forum demokratycznym, a o jego kształcie decyduje właściciel - Józef Słonecki (nick Mistrz) oraz Administracja.

 2. Forum BIOSŁONE ma charakter edukacyjny - jego istotą jest wymiana informacji, komentarzy i myśli, u podstaw których leżą wiadomości zawarte w książce Józefa Słoneckiego "Zdrowie na własne życzenie", a także na Portalu wiedzy o zdrowiu.

 3. Forum BIOSŁONE nie jest e-poradnikiem niosącym doraźną pomoc osobom wymagającym natychmiastowych działań medycznych, gdyż jest ono przeznaczone dla osób pragnących dbać o zdrowie metodami niemedycznymi.  Informacje ogólne

 4. Obowiązkiem każdego użytkownika jest podanie w profilu płci oraz daty rozpoczęcia stosowania Mikstury oczyszczającej (MO). Warunkiem aktywnego uczestniczenia w forum (tj. możliwości pisania, dostępu do ukrytych działów i inne) jest złożenie deklaracji uczestnictwa w Forum Biosłone w wątku Deklaracji.

 5. Użytkownik może poprosić o jednorazową zmianę nicka, w tym celu należy skontaktować się z Administratorem lub Moderatorem forum poprzez "Formularz kontaktowy" na portalu albo wiadomość prywatną.

 6. Na forum zabronione jest używanie wulgarnych nicków, avatarów i podpisów.

 7. Avatar nie może mieć wymiarów większych niż 100x100 pikseli i nie może przekraczać wielkości 15 kB.

 8. Zabrania się stosowania avatara, który jest już używany przez innego użytkownika forum. Użytkownik zobowiązany jest również do zmiany avatara w przypadku, gdy administracja forum uzna to za konieczne.

 9. Zabrania się:

  1. Off-topu - pisania postów nie mających nic wspólnego z tematyką wątku,

  2. Spamu - pisania wiadomości tylko po to, żeby nabijać sobie posty, rozsyłanie kilku takich samych wiadomości w różnych wątkach,

  3. Floodu - zwielokrotniania emoticonów, znaków interpunkcyjnych, fragmentów tekstu itp.,

  4. Pisania podwójnych, potrójnych postów pod sobą, jeden pod drugim, w czasie krótszym niż dwie godziny od napisania poprzedniego. Zamiast pisania podwójnych postów należy wejść w edycję swojego poprzedniego posta i dopisać nowe informacje,

  5. Flamingu - pisania prowokacyjnych postów mających na celu wywołanie awantury.


 10. W hierarchii Niemedycznego Forum Zdrowia Biosłone wyróżnione są 4 stopnie:
  1. Medale za wiedzę
  2. Profilaktycy Zdrowia
  3. Moderatorzy
  4. Eksperci Biosłone


  Medale za wiedzę przyznawane są nie za wiedzę w sensie ogólnym, lecz za sensowną wypowiedź na jakiś temat, toteż wiarygodność osób odznaczonych medalem, czy nawet wieloma medalami, jest wybiórcza, odnosząca się do jednego, co najwyżej kilku tematów. Ich wypowiedzi nie są firmowane przez Administrację Biosłone.

  Profilaktyk zdrowia - osoba posiadająca wystarczającą wiedzę, aby być wiarygodnym doradcą
  Profilaktycy Zdrowia nie posiadają uprawnień eksperckich, ale mają dostęp do niewidocznego dla pozostałych użytkowników działu, gdzie weryfikowane są ich wypowiedzi rażąco odbiegające od nurtu Biosłone, w związku z czym wypowiedzi te można uznać za zgodne z nurtem Biosłone, przynajmniej z grubsza.

  Moderator - osoba posiadająca wystarczającą wiedzę, aby być wiarygodnym doradcą, w dodatku pilnuje porządku na forum
  Moderatorzy to osoby, którym Administracja Biosłone powierza prowadzenie Niemedycznego Forum Zdrowia Biosłone.

  Ekspert - Józef Słonecki, Heniek, Machos, Solan, Kwiatuszek
  Eksperci Biosłone nie muszą posiadać dogłębnej wiedzy wyznaczonej przez nurt Biosłone (choć na ogół ją posiadają), mimo to ich wypowiedzi są w pełni firmowane przez Administrację Biosłone, ponieważ osoby te, jeśli mają jakieś wątpliwości, wyjaśniają je na zapleczu forum, zaś jeśli czegoś nie wiedzą, to albo dopytują tamże, albo po prostu nie piszą.

  Oprócz powyższych stopni istnieją następujące rangi:

  Admin - założyciel forum
  VIP - osoba, która w szczególny sposób zasłużyła się dla forum i idei Biosłone
  Fundacja Biosłone - osoby związane z Fundacją Biosłone
  Biosłonejczyk – ranga przydzielana po napisaniu deklaracji
  Początkujący - ranga przyznawana każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi


 11. Uczestnictwo w forum (rejestracja, zamieszczanie wypowiedzi) jest równoznaczne z akceptacją zasad określonych w niniejszym regulaminie. Poprzez rejestrację uczestnik forum zgadza się na przetwarzanie jego danych przez administrację serwisu, w tym także na otrzymywanie na swój adres e-mailowy, lub komunikator, wiadomości związanych z funkcjonowaniem serwisu. Zasady niniejszego regulaminu obejmują wszelkie dyskusje.

 12. Uczestnik forum poprzez fakt aktywnego uczestnictwa w forum zgadza się na to, żeby jego wypowiedzi powiększały dorobek merytoryczny forum i wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie tej wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach portalu www.bioslone.pl. Uczestnik forum nie może żądać usunięcia swoich wypowiedzi z forum, nawet w przypadku gdy przestanie być uczestnikiem tego forum w wyniku usunięcia konta na jego żądanie, bądź w konsekwencji naruszenia przez niego regulaminu (jako konsekwencja regulaminowa). Powyższa regulacja ma na celu zapobiec wyrywaniu pozostałych wypowiedzi z kontekstu, w którym powstały. Użytkownik forum zgadza się nie dokonywać w swoich postach zmian, które wypaczałyby sens dyskusji, wyrywałyby inne wypowiedzi z kontekstu w jakim powstały lub w inny sposób czyniły wypowiedzi innych forumowiczów niedorzecznymi. W przypadku ewentualnych naruszeń niniejszego artykułu administracja forum ma prawo do przywrócenia treści poprzednich postów i zablokowania użytkownikowi, który dopuścił się takiego naruszenia, możliwości dokonywania zmian w swoich postach, a także blokady jego konta.

 13. Konta użytkowników forum założone wbrew postanowieniom niniejszego regulaminu będą usuwane. Ponadto administracja serwisu zastrzega sobie możliwość weryfikacji każdego konta poprzez wysłanie odpowiedniego zapytania na adres e-mail, podany przy rejestracji. Brak potwierdzenia przez adresata takiego adresu e-mail chęci uczestnictwa w forum upoważnia Administratorów do usunięcia skojarzonego z tym adresem e-mail konta użytkownika forum.

 14. Zabronione jest udostępnianie innym użytkownikom swojego konta, a także korzystanie z kont udostępnionych przez innego forumowicza.

 15. Posiadanie więcej niż jednego konta będzie skutkować zablokowaniem użytkownika w dostępie do forum.

 16. Za zamieszczoną na forum wypowiedź odpowiedzialność ponosi osoba, która tę wypowiedź umieściła. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe zastosowanie się do rad znalezionych w serwisie. Wypowiedzią - w myśl regulaminu - jest każdy komunikat werbalny, bądź niewerbalny (nagranie audio, video, zdjęcie lub inny plik graficzny, link do treści w internecie, nazwa profilu użytkownika, sygnaturka, awatar i inne).

 17. Zabrania się publikowania wypowiedzi sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. W szczególności niedopuszczalne jest:

  1. używanie nieparlamentarnego słownictwa,

  2. obrażanie innych forumowiczów,

  3. naruszanie etykiety,

  4. łamanie cudzych praw autorskich poprzez przypisywanie sobie (lub innej osobie) autorstwa cudzego utworu (plagiat),

  5. publikowanie chronionych prawem autorskim nagrań bez zgody dysponentów tych praw,

  6. umieszczanie treści reklamowych bez zgody administracji serwisu,

  7. stosowanie nachalnej formy graficznej postów (np. wklejania zbyt dużej ilości zdjęć utrudniających lekturę),

  8. publikowanie danych osobowych, teleadresowych bez zgody osoby, której dotyczą (m.in. nazwisko, nick lub numer związany z używaniem komunikatora internetowego, numer telefonu, adres, zdjęcia) oraz podawania się za inna osobę,

  9. wykorzystywanie mechanizmów forum (m.in. prywatne wiadomości, wiadomość na komunikator) do wysyłania spamu innym użytkownikom forum,

  10. działanie na szkodę portalu www.bioslone.pl.

 18. Administrator forum oraz Moderatorzy mają prawo:

  1. kasowania lub przenoszenia wiadomości do innych bardziej odpowiednich merytorycznie wątków, działów
   forum,

  2. kasowania, zamykania oraz edytowania wiadomości o treści niezgodnej z regulaminem,

  3. otwierania i zamykania wątków,

  4. nadawania tytułu wątkowi bądź zmiany tytułu wątku na bardziej odpowiedni do jego treści,

  5. upomnienia użytkownika, który: złamał regulamin, nie przestrzega netykiety lub prawa,

  6. usunięcia użytkownika z forum w przypadku popełniania przez niego powtarzających się lub popełnienia
   ciężkiego naruszenia regulaminu,

  7. niedopuszczenia do ponownej rejestracji usuniętego uczestnika forum.


 19. Administrator i Moderatorzy nie muszą powiadamiać autora wypowiedzi o podjęciu w stosunku do jego wypowiedzi odpowiednich czynności moderacyjnych, nie mają też obowiązku tłumaczenia się ze swoich decyzji.

 20. Administrator i Moderatorzy mogą zwracać uwagę, uzupełniać wypowiedzi użytkowników bezpośrednio w poście, którego ta uwaga dotyczy. Uwagi takie są dopisywane zarezerwowanym dla nich kolorem zielonym lub czerwonym. Zabrania się zmieniania lub usuwania treści dopisanych przez Administratorów lub Moderatorów w postach.

 21. W przypadku powzięcia informacji, że opublikowana na forum treść narusza prawo bądź regulamin, obsługa serwisu podejmie stosowne działania zmierzające do usunięcia bądź zmiany tej wypowiedzi.

 22. Zabronione jest pisanie wiadomości na forum przy pomocy rozwiązań technicznych, mających na celu utrudnienie zidentyfikowania prawdziwego IP nadawcy. W szczególności zabronione jest korzystanie z serwerów proxy, anonimizerów. Osoby takie pojawiają się na forum po to, aby trollować, wprowadzać zamęt. Ze względu na ochronę porządku na forum takie osoby będą niezwłocznie banowane.  Netykieta

 23. Zakładając nowy temat pamiętaj o jego umieszczeniu we właściwej części forum. Jeśli tego nie uczynisz, możesz mieć problem z uzyskaniem odpowiedzi albo Twój post zostanie usunięty jako niezgodny z tematyką forum. Przed zadaniem pytania skorzystaj z wyszukiwarki, może się bowiem okazać, że odpowiedź na Twoje pytanie znalazła się już na forum, a przecież nikomu nie będzie się chciało odpowiadać na to samo pytanie zadane po raz nie wiadomo który.

 24. Zakładając nowy wątek należy zadbać by jego tytuł odpowiadał tematyce w nim poruszanej. Unikaj nadawania wątkowi tytułu nieadekwatnego do jego treści, a w tym zbyt ogólnego (np. "Pomóżcie", "Prośba o pomoc" itp.). Tematy należy zakładać w odpowiednich działach. Nazwa każdego działu oraz jego opis określają tematykę tego działu.

 25. Pamiętaj, że celem forum jest, by z Twojego pytania korzyści wynieśli także inni, dlatego formułuj jedno pytanie w temacie w sposób zrozumiały, a więc konkretnie i jasno.

 26. Jest dobrym zwyczajem, że stali uczestnicy forum, niczym rodzina, wyręczają Ekspertów odpowiadając na pytania, które pojawiały się już wcześniej, biorąc tym samym aktywny udział w dyskusji.

 27. Dyskutując w istniejącym wątku staraj się nie odbiegać od jego tematu. Jeśli chcesz podyskutować na inny temat to (o ile nie był już poruszany) załóż odpowiedni wątek albo skorzystaj z formy komunikacji prywatnej (wiadomości prywatne, e-mail, komunikator, rozmowa telefoniczna itp.).

 28. Przed wysłaniem wypowiedzi na forum zastanów się, czy rzeczywiście Twoja wypowiedź wniesie coś istotnego do tematu. Bezwartościowe merytorycznie posty będą usuwane. Jeśli po napisaniu i wysłaniu posta dojdziesz do wniosku, że jeszcze o czymś zapomniałeś, nie pisz kolejnego posta. Skorzystaj z możliwości edycji i popraw poprzednią wiadomość.

 29. Forum jest miejscem dyskusji i wymiany informacji, a nie zbytecznej uprzejmości (nie jesteśmy poczekalnią w przychodni), toteż nie ma potrzeby witania się i żegnania w każdym poście, pozdrawiania, ani też dziękowania za każdą odpowiedź.

 30. Przytaczając czyjąś wypowiedź, ogranicz się do cytowania tylko tego fragmentu, na który odpowiadasz. Niemile widziane jest też cytowanie w całości obszernej wypowiedzi opatrzonej krótkim np. jednozdaniowym komentarzem (np.
  zgadzam się) lub/i emotikonami.

 31. Pisz poprawnie w języku polskim. Jeśli masz problemy z prawidłową pisownią, to staraj się używać słowników ortograficznych (wbudowanych w przeglądarkę internetową lub edytor tekstu bądź w postaci książkowej). Jeśli już popełnisz błąd to popraw go korzystając z możliwości edytowania już wysłanej swojej wypowiedzi. Natomiast jeśli zauważysz błędy pisowni w cudzej wypowiedzi, to zwróć uwagę tej osobie poprzez wiadomości prywatne. Administrator i Moderatorzy mają prawo do poprawiania błędów językowych bezpośrednio w postach, w których takie błędy popełniono. Poprawione w ten sposób fragmenty tekstu (pojedyncze litery, znaki interpunkcyjne, słowa, zdania) mogą zostać wyróżnione zarezerwowanym dla tych zmian kolorem czerwonym.

 32. Dbaj nie tylko o ortografię i interpunkcję, ale także o styl swoich wypowiedzi. Pisz rzeczowo i konkretnie, tak żeby każdy Cię zrozumiał.

 33. Nie pisz całych wyrazów wielkimi literami (np. "POMOCY!!!"). Tekst napisany w ten sposób jest mniej czytelny, a w dodatku może zostać zinterpretowany jako "krzyk". Nie nadużywaj także wykrzykników, pytajników i emotikon.

 34. Niecelowe jest wielokrotne publikowanie tej samej (lub nieznacznie zmienionej) wypowiedzi, gdyż wówczas wszystkie one zostaną usunięte.

 35. Nie nadużywaj funkcji "kopiuj", "wklej". Jeśli jakieś informacje można znaleźć w sieci, to czasem lepiej podać do nich dobrze opisany link, zamiast przekopiowywać ich treść do własnego postu. Jeśli podajesz link do jakiejś strony (podstrony) w sieci, to w tym samym poście krótko opisz zawartość tej strony (podstrony). Inni forumowicze mają prawo do wstępnej orientacji w treści podlinkowanej strony (podstrony) jeszcze zanim na nią wejdą. Staraj się, żeby opisy do linkowanych stron były możliwie wierne.

 36. Unikaj wywoływania bądź podsycania bezwartościowych dyskusji przy pomocy kontrowersyjnych i prowokacyjnych wypowiedzi.

 37. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu dezorganizowanie działania serwisu i forum. W szczególności zabronione jest nadmierne obciążanie serwera, na którym serwis działa, a także utrudnianie Administratorom i Moderatorom pracy związanej z zapewnieniem prawidłowego działania serwisu i forum.

 38. Jako lekturę dodatkową użytkownikom forum polecamy podane niżej linki do tekstów na temat właściwego zachowania w sieci i poprawnego formułowania swoich wypowiedzi:

  1. Netykieta

  2. Jak mądrze zadawać pytania

  3. Jak pisać poprawnie

  4. Powszechne błędy językowe

  5. Wielki słownik ortograficzny


 39. Jako lekturę wyjaśniającą (głównie techniczne) mechanizmy działania forum polecamy dział Pomoc.  Postanowienia końcowe

 40. Wiążące i ostateczne interpretacje postanowień niniejszego regulaminu, a także podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach nieuregulowanych regulaminem należą do Administracji forum.

 41. Ilekroć w regulaminie pada słowo forum, należy przez nie rozumieć wszystkie wchodzące w skład serwisu miejsca udostępnione do publicznych dyskusji. Poszczególne działy forum mogą posiadać własne regulaminy (Zasady działu), które współobowiązują z niniejszym regulaminem.

 42. Do wyłącznych kompetencji administracji należy:

  1. tworzenie, usuwanie, łączenie i dzielenie, a także zmiana nazw i opisów działów forum,

  2. decydowanie o szacie graficznej serwisu,

  3. decydowanie o zasadach uzyskiwania rang przez użytkowników i zasadach przynależności do poszczególnych grup użytkowników,

  4. decydowanie o wszelkich kwestiach związanych z techniczną stroną działania serwisu (np. wybór serwera, domeny, w której serwis działa, przerwy techniczne, ochrona antyspamowa, współpraca z innymi podmiotami),

  5. podejmowanie decyzji związanych z serwisem i nieuregulowanych niniejszym regulaminem.


 43. W stosunku do osoby naruszającej niniejszy regulamin mogą zostać wyciągnięte konsekwencje regulaminowe (proporcjonalne do naruszenia). W przypadku lżejszych naruszeń regulaminu będą stosowane upomnienia oraz ostrzeżenia. W przypadku ostrzeżenia informacja o jego udzieleniu pojawi się w profilu ostrzeżonego uczestnika forum. W przypadku, gdy uczestnik forum dopuszcza się kolejnych naruszeń regulaminu bądź gdy te naruszenia mają cięższy wymiar wagowy, w stosunku do użytkownika może zostać podjęta decyzja o czasowym bądź trwałym pozbawieniu go możliwości aktywnego korzystania z forum (zakaz pisania). Od wymienionych tu konsekwencji regulaminowych można się odwołać do Administracji serwisu. W celu zapobieżenia powtarzającym się naruszeniom regulaminu ze strony takiej osoby, Administracja serwisu może uniemożliwić takiej osobie ponowną rejestrację (blokada rejestracji dla danego adresu IP, zakresów IP, serwerów).

 44. Niniejszy regulamin oraz regulaminy poszczególnych działów mogą zostać w każdym czasie zmienione przez Administrację serwisu.
Działa na MySQL Działa na PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Design by jpacs29 | Mapa strony
Prawidłowy XHTML 1.0! Prawidłowy CSS!